MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO KELAS IA

Jalan RA Basnuni No. 11 Mojokerto, Jawa Timur, Telp/Fax : (0321) 322981, Email: 

 

 

 

 

 

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus diperlengkapi selain dengan sikap keterbukaan, juga perlu suatu sarana yang dapat memberikan segala sesuatu informasi terkait yang diperlukan oleh masyarakat.

LAPORAN LHKPN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix mod-white shadow

PERATURAN KEPEGAWAIAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix mod-color

PERJANJIAN KINERJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmo ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix mod-white icon-cart

HASIL BAPERJAKAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix mod-dark

Cuti

CUTI Pegawai Negeri Sipil yang akan mengambil cuti harus membuat permohonan cuti SYARAT MENGAJUKAN CUTI TAHUNAN Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja Cuti Tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja Untuk mendapat Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti Cuti Tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan citu Cuti Tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari Cuti Tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan SYARAT MENGAJUKAN CUTI BESAR Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan Untuk mendapat Cuti Besar, Pegawai Negeri Sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti Cuti Besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti Cuti Besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban agama Cuti Besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 tahun, apabila kepentingan dinas mendesak Selama menjalankan Cuti Besar, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan penuh SYARAT MENGAJUKAN CUTI ALASAN PENTING PNS berhak atas cuti karena alasan penting Ibu, Bapak, Isteri / Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu sakit keras atau meninggal dunia Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam point 1 meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu Melangsungkan perkawinan yang pertama Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden Lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 bulan Selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh SYARAT MENGAJUKAN CUTI BERSALIN Untuk persalinan anak pertama, kedua dan ketiga Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan Untuk mendapatkan cuti bersalin PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberi cuti Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh SYARAT MENGAJUKAN CUTI SAKIT PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya PNS yang sakitlebih dari2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 3 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point 4 dan 5 harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada point 6, PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku PNS wanitayang mengalami gugut kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 9, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan PNS yagn mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh

STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix badge-top

PERATURAN KEPEGAWAIAN

Undang-Undang Kepegawaian

1. Pokok-Pokok Kepegawaian

- Undang-Undang No.8 Tahun 1974

- Undang-Undang No.43 Tahun 1999 (Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1974)

2. Disiplin Pegawai

- Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010

- Perka BKN No. 21 Tahun 2010

- Penekanan Terhadap Aturan Prilaku Pegawai MARI

3. Cuti

- Peraturan Presiden No. 24 Tahun 1976

- SE BAKN No. 01 SE 1977

- Sekretaris Mahkamah Agung RI No.060/Bua.2/C.05.1/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010

4. Pensiun

- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979

- Pensiun Hakim Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Pasal 19; Pasal 36A untuk PP

PERJANJIAN KINERJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix badge-top

HASIL BAPERJAKAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix badge-top

Copyright ©2015 | Pengadilan Negeri Mojokerto | Templates by Mahkamah Agung